Notities

Notities

ing. M.A.C.M. (Martijn) van den Boom

Computer Infrastructure Architect
ingenieur, docent en mentor

Social Media Links:

ing. M.A.C.M. (Martijn) van den Boom

1 minuut leestijd

Hierbij de broncode van een C programma om een Zombie proces in Linux te maken en deze te kunnen analyseren.

vim create_zombie_process.c
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int main ()
{
 pid_t child_pid;

 child_pid = fork ();
 if (child_pid > 0) {
  sleep (60);
 }
 else {
  exit (0);
 }
 return 0;
}

Compileer de C broncode in een uitvoerbaar programma:

gcc create_zombie_process.c

Start het programma:

./a.out

Open een tweede Terminal en bekijk de proces lijst, hier zie je nu een proces met een STAT: Z en de tekst: defunct

ps au --forest

Recente berichten

Categorieën

Over Mij

Sponsor me link:
ko-fi.com/martijnvandenboom
paypal.me/ingmacmvandenboom
buymeacoffee.com/ingvdboom