Notities

Notities

ing. M.A.C.M. (Martijn) van den Boom

Computer Infrastructure Architect
ingenieur, docent en mentor

Social Media Links:

ing. M.A.C.M. (Martijn) van den Boom

1 minuut leestijd

Configure LDAP/IPA Server with Sonarqube

===

Sonarqube

8.9.6

sonar.properties

sonarqube-8.9.6/conf/sonar.properties

===

sonar.security.realm=LDAP

ldap.url=ldap://<IP_SERVER>:389

ldap.bindDn=uid=<ADMIN_USER>,cn=users,cn=accounts,dc=,dc=com

ldap.bindPassword=

ldap.authentication=simple

ldap.user.baseDn=cn=users,cn=accounts,dc=,dc=com

# laat volgende default

# ldap.user.request=

# LDAP user request. (default: (&(objectClass=inetOrgPerson)(uid={login})) )

ldap.group.baseDn=cn=groups,cn=accounts,dc=,dc=com

# laat volgende default

# ldap.group.request=

# LDAP group request (default: (&(objectClass=groupOfUniqueNames)(uniqueMember={dn})) )

Recente berichten

Categorieën

Over Mij

Sponsor me link:
ko-fi.com/martijnvandenboom
paypal.me/ingmacmvandenboom
buymeacoffee.com/ingvdboom