Notities

Notities

ing. M.A.C.M. (Martijn) van den Boom
ingenieur, docent en mentor

Social Media Links:

ing. M.A.C.M. (Martijn) van den Boom

1 minuut leestijd

/home/martijn/Downloads/concourse
$ curl -LO https://concourse-ci.org/docker-compose.yml

$ cat /etc/systemd/system/docker-compose-concourse.service

[Unit]
Description=Docker Compose Application Service for Concourse
Requires=docker.service
After=docker.service

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
WorkingDirectory=/home/martijn/Downloads/concourse
ExecStart=/usr/bin/docker-compose up -d
ExecStop=/usr/bin/docker-compose down
TimeoutStartSec=0

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Recente berichten

Categorieën

Over Mij

This theme was developed for Hugo static site generator.